Tại PHAMTHIEN.NET, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này (“Chính sách”) sẽ giải thích rõ ràng về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin của bạn khi bạn sử dụng trang web và dịch vụ social marketing của chúng tôi (“Dịch vụ”).

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Thông tin bạn cung cấp trực tiếp:

Thông tin đăng ký: Khi bạn đăng ký tài khoản PHAMTHIEN.NET, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, tên công ty (nếu có).

Thông tin thanh toán: Nếu bạn mua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thanh toán của bạn, bao gồm thông tin thẻ tín dụng/ghi nợ hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

Thông tin liên hệ: Khi bạn liên hệ với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc các kênh khác, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin liên lạc này.

Nội dung do người dùng tạo: Chúng tôi có thể thu thập nội dung bạn tạo trên trang web của chúng tôi, bao gồm các bài đăng, bình luận, đánh giá và phản hồi.

Thông tin được thu thập tự động

Thông tin thiết bị: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi tự động thu thập thông tin về thiết bị của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và thông tin mạng di động.

Cookie và công nghệ theo dõi: Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm các trang bạn truy cập, thời gian bạn dành cho mỗi trang và các liên kết bạn nhấp vào.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

Cung cấp và cải thiện Dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp, duy trì, cá nhân hóa và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

Xử lý thanh toán: Chúng tôi sử dụng thông tin thanh toán của bạn để xử lý các giao dịch mua Dịch vụ của bạn.

Liên lạc với bạn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn các thông báo quan trọng về Dịch vụ, chẳng hạn như xác nhận đơn hàng, thông báo cập nhật và thông báo hỗ trợ khách hàng.

Tiếp thị: Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông tin tiếp thị về Dịch vụ hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

Phân tích và nghiên cứu: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng và để thực hiện nghiên cứu nhằm cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ quyền lợi và an toàn: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để bảo vệ quyền lợi, tài sản và an toàn của chúng tôi, cũng như của người dùng và các bên thứ ba khác.

Tuân thủ pháp luật: Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Chia Sẻ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba sau:

Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu và tiếp thị qua email.

Đối tác kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.

Các cơ quan chính phủ và pháp luật: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các cơ quan chính phủ và pháp luật nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi, người dùng hoặc các bên thứ ba khác.

Bảo Vệ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải hoặc lưu trữ dữ liệu nào là an toàn tuyệt đối. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin của bạn.

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email:

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chính sách này có thể được cập nhật theo thời gian. Mọi thay đổi quan trọng sẽ được thông báo đến Quý khách thông qua các kênh liên lạc phù hợp.